Prod test meddelande rinktade mot specifik produkt med eller utan tidsstämpel